pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2017/2018


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLI

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

ZAŁĄCZNIKI

BLOK A

 

 

BLOK B

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne harmonogram:

Dzień I - 7.03.2018

8:00 - 9:00 okręg DOLNOŚLĄSKI

9:00 – 10:00 okręg KUJAWSKO-POMORSKI

10:00 – 11:00 okręg LUBUSKI PÓŁNOCNY

11:00 – 12:00 okręg RADOMSKI

12:00 – 13:00 okręg ŚWIĘTOKRZYSKI

13:00 – 14:00 okręg TARNOBRZESKI

14:00 – 16:00 okręg LUBELSKI

Dzień II - 8.03.2018

8:00 - 9:00 okręg PODLASKI

9:00 – 10:00 okręg ŚLĄSKI i POMORSKI

10:00 – 11:00 okręg BIELSKO - BIALSKI

11:00 – 12:00 okręg WARMIŃSKO - MAZURSKI

12:00 – 13:00 okręg POZNAŃSKI - WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA

13:00 – 14:00 okręg KOSZALIŃSKI

14:00 – 16:00 okręg SZCZECIŃSKI

Dzień III - 9.03.2018

8:00 - 9:00 okręg WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

9:00 – 10:00 okręg OPOLSKI

10:00 – 11:00 okręg RZESZOWSKI

11:00 – 12:00 okręg RADOMSKI i MAZOWIECKI

12:00 – 13:00 okręg MAŁOPOLSKI i ŁÓDZKO - SIERADZKI

13:00 – 14:00 okręg CHEŁMSKI

14:00 – 15:00 okręg BIALSKOPODLASKI

15:00 – 16:00 okręg LUBUSKI POŁUDNIOWY

 

UWAGA:

Przydział godzin wynika wynika z ilości zarejestrowanych uczestników w danym okręgu. 
 
 
DOSTĘP DO PLATFORMY ELEARNINGOWEJ PZSWIR

<KLIKNIJ TUTAJ>

Rejestracja będzie prowadzona w terminie do 31.01.2018. Szczegółowe wytyczne i zasady rejestracji

zostały opisane w Instrukcji - POBIERZ

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 09.06.2016r.)