pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2020/2021


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

Dokumenty związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
na rok szkolny 2020/2021.

ZAŁĄCZNIKI

 

BLOK A

 

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 20.04.2021 do 28.04.2021 jest uruchomiony system do przesyłania prac konkursowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów na serwer PZSWiR.

 

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do niniejszych wytycznych:

- przesyłamy tylko opis pracy w formie elektronicznej wraz ze zgłoszeniem i sprawozdaniem

- wypełniamy wszystkie wymagane pola formularzu elektronicznym

- przygotowujemy jeden plik spakowany w formie ZIP do jednej pracy.

- z uwagi na sytuację pandemiczną w tym roku nie wysyłamy fizycznie prac do Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

- w przypadku problemów prosimy o zgłaszanie ich mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BLOK B

 

Uprzejmie informujemy, że Olimpiada Innowacji Technicznej i Wynalazczości - Blok B odbędzie się w dniach od 28.05.21 - 30.05.21 r.

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie.

Etap I:   21.05.2021 - Test on-line. Uczestnicy, którzy uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu w Koszalinie.


godzina 9:00 -   Okręgi BIALSKOPODLASKI, ŁÓDZKO – SIERADZKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, LUBELSKI, CHEŁMSKI, WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA, LUBUSKI POŁUDNIOWY, WARMIŃSKO – MAZURSKI, WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA, OPOLSKI, SZCZECIŃSKI, DOLNOŚLĄSKI


godzina 10:00 -   Okręgi BIELSKO-BIALSKI, POMORSKI, PODKARPACKI PÓŁNOCNY, KOSZALIŃSKI, POZNAŃSKI, PODLASKI, LUBUSKI PÓŁNOCNY, MAZOWIECKI, ŚLĄSKI, KUJAWSKO-POMORSKI, PODKARPACKI


ETAP II i III:  28-30.05.2021 - w II Liceum Ogólnokształcącym  im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. 

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 12.04.2019r.)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 22.04.2020r.)