pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem OITiW eliminacje szkolne odbędą się w dniach od 6-8.03.2019 na platformie dostępnej pod adresem: http://pzswir.pl/elearning_test/

Prosimy o sprawdzenia możliwości logowania i podejście do testu w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie z informacją na http://pzswir.pl/olimpiada20182019