pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE
dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w roku szkolnym 2022/2023


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 


 

INFORMACJE

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH

W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

BLOK TELETECHNICZNY I PROGRAMISTYCZNY

 

Na wniosek Komitetów Okręgowych eliminacje okręgowe Olimpiady zostaną przeprowadzone ON-LINE na platformie elektronicznej PZSWiR  

 

TERMINY ELIMINACJI OKRĘGOWYCH:

24 marca 2023:

- 8:00 – 9:30 – Okręg POZNAŃSKI, CHEŁMSKI, PODKARPACKI, WARMIŃSKO – MAZURSKI

- 9:30 – 11:00 – Okręg LUBELSKI, MAŁOPOLSKI, OPOLSKI, MAZOWIECKI ,ŚLĄSKI

- 11:00 – 12:30 – Okręg PODKARPACKI PÓŁNOCNY, WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

- 12:30 – 14:00 - Okręg ŁÓDZKO – SIERADZKI, LUBUSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, KUJAWSKO-POMORSKI

- 14:00 – 15:30 – Okręg DOLNOŚLĄSKI, BIELSKO-BIALSKI

- 15:30 – 17:00 – Okręg POMORSKI, PODLASKI, SZCZECIŃSKI


UWAGA:
Komitety Okręgowe są proszone o przesłanie w terminie do dnia 22.03.2023 listy reprezentantów okręgowych w podziale na poszczególne bloki na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

UWAGA WAŻNE INFORMACJE - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE:

Na wniosek Komitetów Okręgowych w dniu 1.02.2023 wprowadzono uszczegółowienie Regulaminu Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce w kolorze czerwony


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW DO BLOKÓW ORAZ USZCZEGÓŁOWIENIA ZAKRESU TEMATYCZNE OLIMPIADY:

 1. Komitet Główny Olimpiady przedstawia poniżej uszczegółowienie dotyczące zakresu informacji obowiązujących w tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce:

BLOK PROGRAMISTYCZNY – obejmujący zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami tworzenia oprogramowania, analiz przedwdrożeniowych, testów oprogramowania i znajomości języków programowania takich jak:

 • PHP
 • Python
  oraz baz danych SQL, MySQL

BLOK TELETECHNICZNY – obejmujący zakres informatyki i teleinformatyki związany bezpośrednio z elementami infrastruktury teletechniczne, konfiguracji urządzeń sieciowych, tworzenia i łączenia kanałów teleinformatycznych, szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Zakres zadań został oparty o infrastrukturę i rozwiązania techniczne renomowanych firm takich jak:

 • MIKROTIK,
 • UNIFI,
 • TPLINK,
 1. Uczestnicy Olimpiady, którzy dokonali rejestracji elektronicznej muszą do dnia 15.02.2023 dokonać wyboru bloku tematycznego PROGRAMISTYCZNEGO lub TELETECHNICZNEGO poprzez dokonanie zapisu na wybrany blok.
  Zapisy dostępnie pod linkiem: https://pzswir.pl/elearning_test/
 1. Na wniosek Komitetów Okręgowych eliminacje okręgowe Olimpiady zostaną przeprowadzone ON-LINE na platformie elektronicznej PZSWiR w terminie 23-24.03.2023.

Harmonogram eliminacji zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów uczestników do poszczególnych bloków tematycznych tj. po 15.02.2023.

 

 

OSOBY, KTÓRE MAJĄ AKTYWNE KONTA Z OLIMPIADY WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI - NIE MUSZĄ PONOWNIE SIĘ REJESTROWAĆ. OBOWIĄZUJĄ TE SAME KONTA.


Dostęp do Platformy e-learningowej:

W razie problemów techniczny prosimy o kontakt na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023